Coaching is motivatie op gang brengen om te veranderen.

 

Velen die empathisch kunnen luisteren en goed advies geven, noemen zichzelf tegenwoordig ‘coach’. Nochtans is coaching veeleer een vorm van het begeleiden van leren. Coaching verloopt immers altijd op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Het is persoonlijke begeleiding die erop gericht is om mensen in positieve zin te veranderen. Het gaat om het proces van het brengen van een persoon van waar hij was/wie hij was, naar waar hij wil zijn/wie hij wil zijn.

Als Professional Organizer wil ik jou begeleiden in het leren opruimen en organiseren. Ik doe dit in mijn sessies steeds op persoonlijke basis. Of dit nu bij jou thuis of op de werkplek is. We starten een traject steeds vanuit positief oogpunt: wat doe je al en hoe kan dit nog verfijnd worden? Ik ben als coach benieuwd naar hoe je jouw leven in huis of op de werkplek ervaart en wil jou helpen om dit nog te verbeteren. In dit proces sta ik met raad en daad aan je zijde.

Binnen een coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. De coachee (diegene die een vraag heeft naar coaching) bepaalt het doel; de coach luistert, stelt vragen zodat de coachee zelf verder gaat nadenken en voegt waar nodig kennis toe. De klant of coachee blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. De coach ondersteunt en begeleidt het bewustwordings- en leerproces. Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon.

In mijn werk als Professional Organizer bepaal jij steeds als klant wat je doel is. Een kast of een kamer opruimen, structuur aanbrengen op jouw werkplek, een functioneel ochtend- of avondritueel invoeren om de drukte de baas te kunnen, jouw boekenkast minimaliseren,… De mogelijkheden zijn oneindig. Ik bied je een klankbord, een schouder om op te leunen en (vooral ook) een helpende hand. Ik bewaak jouw einddoel en zorg ervoor dat we dit bereiken. Zeer belangrijk om te weten: ik beslis niets in jouw plaats. Ik gooi niets weg zonder jouw toestemming. Ik verplicht je tot niets wat jij niet mogelijk acht.

Coaching is ook: motivatie bij de coachee op gang brengen om te veranderen. De gecoachte maakt altijd het volgend proces van leren door: van Onbewust Onbekwaam (rommel of chaos) naar Bewust Onbekwaam (zich bewust worden dat men van de rommel af wil – hier begint de zoektocht naar een professional organizer en coach), dan naar Bewust Bekwaam (via de beproefde organisatietechnieken van de professional organizer) om uiteindelijk Onbewust Bekwaam te handelen (de aangeleerde techniek wordt iets van jezelf waardoor je het steeds opnieuw en automatisch gaat toepassen).

Als Organizer mag ik het perfecte opbergsysteem/minutieus uitgewerkte routine voor jou bedenken, maar als jij niet de motivatie hebt om iets in je handelen te veranderen, zal het nooit volstaan. Jouw bewustzijn en individuele kijk op jouw levensstijl zijn immers het allerbelangrijkste. Daarom luister ik en stel ik veel vragen om jou bewust te maken van waar het schoentje wringt. Dikwijls ervaar ik dan een ‘klik’ bij de mensen die ik help. Van daaruit gaan we aan de slag. Ik kan je dan concrete en beproefde technieken aanleren. Die methodes die we samen gaan toepassen op je huis, jouw werkplek en/of jouw leven zijn dan methodes die je als het ware zelf ontwikkelt en van waaruit je steeds verder bouwt.